Slide mierlo war cemetery 24 december 2019
Zondag 24 december 2023

Wij willen van harte de schoolkinderen (met hun ouders en/of oma’s en opa’s), veteranen en andere belangstellenden uitnodigen, om een brandende kaars, die ongeveer 40-50 uur brandt, voor een grafsteen te plaatsen en even stil te staan om de overleden soldaten de vrijheid die wij nu hebben te herdenken.

De kaarsjes laten we branden op 24 december 2023 om 16.30 bij de mannen die voor onze vrijheid hebben gevochten. Daar gaan wij ook bij stil staan voor de mannen en vrouwen die aan de landsgrenzen strijden voor de vrijheden die wij momenteel hebben en koesteren.

79 jaar Vrijheid lijkt lang geleden, maar wat wij nu in Oekraïne en de Gaza-strook zien, zegt ons ook dat vrijheid maar een dun lijntje is. Vrijheid is echt niet zo meer vanzelfsprekend. Het laatste jaar, en nu weer de laatste weken, is het geweld weer erg toegenomen in deze wereld. Hiervan zijn vele mensen helaas slachtoffers van geworden.

De Bolsius kaarsen zijn centraal ingekocht en zullen op het Brits Ereveld Mierlo Geldropseweg 68 Mierlo klaar staan, deze branden ongeveer 40-50 uur.

De donaties voor de kaarsen zijn erg welkom en wordt zeer gewaardeerd. U kunt donatie overmaken op ING rek NL40 INGB 0000167498 tnv LJ van den Berg ovv Lichtjes Mierlo 2023.

Jullie zijn van harte welkom op zondag 24 december 2023.

Programma:

  • 16.30 Welkomstwoord,
  • Symbolisch het licht aansteken door veteraan met zijn kinderen.
  • Muziek wordt gespeeld door een muzikant van de Gemert Firebrigade Pipes & Drums
  • De Lichtjes worden uitgedeeld en geplaatst voor de graven.

Wij verzoeken u vriendelijk om zoveel mogelijk met de fiets of openbaar vervoer te komen ivm tekort aan parkeerplaatsen mocht u toch evt met de auto komen volg dan de aanwijzingen van de verkeersregelaars. Dit om overlast van verkeerd geparkeerde voertuigen te voorkomen.

Zondag 11 december 2022

Op Kerstavond zaterdag 24 december, 2022, worden om 16.30 uur, 665 kaarsjes geplaatst bij de graven van de militairen op het Britse Ereveld aan de Geldropseweg 68 in Mierlo.

De geschiedenis van Geldrop-Mierlo en de omliggende dorpen is immers sterk gelinkt aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. In Nederland is dit initiatief genomen om deze jonge mannen, die ons de vrijheid hebben gebracht, te herdenken en de warmte van het licht te laten voelen en onze herinnering en dankbaarheid te tonen.

Het Brits Ereveld biedt de laatste rustplaats aan 665 soldaten die na het einde van de Tweede Wereldoorlog ter plaatse zijn herbegraven. Deze jonge mannen hebben ruim 78 jaar geleden hun leven gegeven zodat wij nu nog in vrede Kerst kunnen vieren met familie en vrienden. Dat verdient respect en waardering.

We willen heel graag schoolkinderen (met hun ouders of oma’s en opa’s), de veteranen en andere belangstellenden uitnodigen, om een brandende kaars voor een grafsteen te plaatsen en even stil te staan om de overleden soldaat te herdenken en ook bij de vrijheid die wij nu dank zij deze jonge mannen hebben.

De kaarsen zijn centraal ingekocht en zullen op het Brits Ereveld klaar staan, de kaarsen branden ong. 48 uur.

Donaties voor de kaarsen zijn erg welkom en kan evt. worden overgemaakt op ING rekening: NL40 INGB 0000 167498 tnv. HR LJ van den Berg ovv. Lichtjes Mierlo en wordt zeer gewaardeerd.

U bent van harte welkom op zaterdag 24 december 16.30 aanstaande.

Wij verzoeken U zo vriendelijk als het mogelijk is om met de fiets te komen ivm een tekort aan auto parkeergelegenheid en ook de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.

Mocht u toch evt nog met de auto komen dan verzoeken wij u de auto te parkeren op de parkeerplaats bij het Wolfsven. Dit om overlast van verkeerd geparkeerde auto”s te voorkomen op de Geldropseweg.

Donderdag 16 december 2021

Lichtjes op oorlogsgraven Mierlo vindt, sinds 2019, plaats op Kerstavond 24 december.

Het was de bedoeling om dit jaar weer samen, met de veteranen, kinderen en hun ouders en opa’s en oma’s, 665 Lichtjes te plaatsen bij de graven van degene die hun leven hebben verloren voor onze vrijheid.

Helaas door de corona moeten wij dit jaar net als vorig jaar weer opnieuw afwijken van het gewenste programma i.v.m. de huidige corona maatregelen
Niet doorgaan is voor ons geen optie, de kaarsen worden in de vrijdag namiddag 24-12-2021 geplaatst door de organisatie en enkele veteranen.

Door de corona maatregelen is dit helaas niet openbaar.

De kaarsen zullen dan weer 48 uur branden als eer voor de soldaten die gesneuveld zijn voor onze vrijheid.

Het blijft niet donker voor onze helden op deze Kerstavond.

Mocht U een bezoek willen brengen aan het Brits Ereveld houdt U zich dan wel, aan de dan geldende corona veiligheidsmaatregelen.

Wilt U een vrijwillige donatie doen, dan zijn deze van Harte welkom,
Hiervoor zijn wij U zeer erkentelijk.

T.n.v, LJ van den Berg
NL40 INGB 0000 1674 98
o.v.v. donatie Lichtjes

Dinsdag 24 december 2019

Op dinsdag, 24 december, 2019, werden om 16.30 uur, 665 kaarsjes geplaatst bij de graven van de militairen op de Britse Militaire Erebegraafplaats aan de Geldropseweg in Mierlo.

Deze koppeling naar de Kerst in vrede en de Militaire Erebegraafplaats wilden we maken met de ouders en jeugd van Geldrop-Mierlo.

De geschiedenis van de omliggende dorpen van Geldrop-Mierlo is immers sterk gelinkt aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. We hebben de schoolkinderen samen met hun ouders of oma’s en opa’s uitgenodigd om ervoor te zorgen dat op kerstavond 24 december bij elke grafsteen een kaarsje brandt.

Op de begraafplaats, gesticht in het voorjaar van 1945, liggen honderden veelal jonge soldaten. Deze jonge mannen hebben ruim 75 jaar geleden hun leven gegeven zodat wij nu nog in vrede Kerst kunnen vieren met familie en vrienden.

Die jonge mannen die hier begraven liggen waren voor de oorlog nog nooit hier geweest. Maar brachten ons de bevrijding. Dat verdient respect en waardering.

Deze bijzondere dag is dan ook bedoeld om de herinnering aan hen levend houden. Een feest van het licht en herinnering. Daarom is in geheel Nederland dit initiatief genomen om deze jonge mannen, die ons de vrijheid hebben gebracht, te herdenken en de warmte van het licht te laten voelen en onze herinnering en dankbaarheid te tonen.

De kaarsen zijn centraal worden ingekocht en stonden op de begraafplaats al klaar.

De donaties voor de kaarsen waren erg welkom en werd zeer gewaardeerd.

Doneren?

Zowel zakelijk als door particulieren kan worden gesponsord in zowel geld als in natura. Vanzelfsprekend zijn wij iedereen hiervoor enorm dankbaar.

Wilt u ook een donatie doen dan kan dat op deze manieren:

Contante donaties zijn mogelijk bij Brits Ereveld op kerstavond 24 december. Hiervoor staat een speciale box.

Overschrijven via de Bank: ING, IBAN NL40 INGB 0000167498  t.n.v. L.J.van den Berg o.o.v. Lichtjes op Oorlogsgraven Mierlo

Elke bijdrage is welkom!